Yatırımcı Takvimi
MAYIS 2016
SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış 2016 yılı ilk üç aylık finansal sonuçlarına ilişkin özel durum açıklaması – 10.05.2016

AĞUSTOS 2016
SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış 2016 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarına ilişkin özel durum açıklaması – 19.08.2016

KASIM 2016
SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış 2016 yılı ilk dokuz aylık finansal sonuçlarına ilişkin özel durum açıklaması – 09.11.2016

MART 2017
SPK tarafından yayınlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış 2016 yılı finansal sonuçlarına ilişkin özel durum 
açıklaması – 13.03.2017